Tarieven

Mocht u van mijn diensten gebruik gaan maken zit u niet vast aan een abonnement of langdurig contract. U hoeft alleen te betalen voor de uren die ik voor u werk. Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.

De reisuren reken ik niet, tenzij het langer dan 30 minuten enkele reis is vanuit Noordhoek, gemeente Moerdijk. Het tarief is € 15,- per uur, inclusief BTW. De reiskosten zijn € 0,20 per km.